Добро или зло?

30.05.2012 15 2

Лучи добра тебе.

21.07.2012 0

нечто среднее=)

07.07.2012 0