Добро или зло?

30.06.2012 7 1

или..хDD

01.07.2012 0