Сколько раз в 5 лет ездишь на море?

01.07.2012 15 2

2 раза ))за лето )точно

01.07.2012 0