Добро или зло?

26.06.2012 14 2

50% добро
50% зло

02.07.2012 0