Добро или зло?

17.05.2012 14 2

Добро

04.07.2012 0

ЗЛО! ОДНОЗНАЧНО!

02.07.2012 0