Добро или зло?

02.07.2012 14 2

И добро и зло,во имя справедливости.

02.07.2012 0