Как прошла твоя учеба в школе на отлично или хорошо или двойки?

03.07.2012 14 2

на хорошо=)

04.07.2012 0

по разному: математика, физика и т.п. на отлично, русский, история, и проч. на двойки-тройки

03.07.2012 0