Добро или зло?

27.06.2012 7 1

не знаю

03.07.2012 0