Напиши 3 факта о себе.

04.07.2012 7 1

я не фактичен я реалистичен

06.07.2012 0