Добро или зло?

01.07.2012 7 1 ответ

конешно добро.