Какой последний сон тебе приснился?

27.06.2012 7 1 ответ

Шпагаааат. Мною был сделан шпагаааааан. Такой чоткий шпагааат.