Добро или зло?

03.07.2012 7 1 ответ

Зло, вахах. шучу.
Естественно, я за - добро.