Напиши 3 факта о себе.

04.07.2012 7 1 ответ

я не фактичен я реалистичен