Добро или зло?

03.07.2012 7 1 ответ 0

добро. а ващето когда как.