Стерео система (САБ, усилок )

А может хай-энд? ! Саб не стерео а моно.