А вот вам и тринидадец

Украинец мало ел сала. Хвала Три не дадцу!