Pomenyal korzinu i feredo cherez mesec ne vozmozhno s pervoi stronutsya dergaer mashina gezel che delat?

А иероглифами слабо написать????