выполните умножение (m-2)(m-5)

m(в квадрате) - 7m + 10 (точно)