Знайти суму трьох чисел, кожне з яких більше за 3,74, але менше від 3,75.

где-то между 11.22 до 11,25