как добавить свою музыку в конце раунда кс

http://www.makeserver.ru/drugoe/19220-muzyka-v-konce-raundov-dlya-cs-16.html