Подходят ли боковые зеркала на москвич 2141 от ваз 2108

точно не помню... кажется да.