Пчему у кузнечика уши на ногах?)

Так распорядилась матушка-природа.