Помогите пожалуйста решить задачу по макроэкономике...

Функція попиту споживача на яблука при доході 50 грн. має вигляд

QD = 5 – P, а при доході 70 грн. має вигляд QD = 6 – P. Найдіть: а) до якої

категорії споживач відносить яблука, якщо ціна яблук дорівнює 1 грн. ; б) до

якої категорії споживач відносить яблука, якщо ціна яблук дорівнює 3 грн. ; в)

за якої ціни яблук еластичність попиту за доходом дорівнює 1?

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

На этот вопрос пока нет ответов.