напишіть фенеологічні спостереження за рослинами і тваринами за літо

Спостерігав і тішився