Задача по химии: При електролізі 2кг розчину калій хлориду з масовою часткою солі 20%одержали 44,8л хлору. Знайти Wречовин

На этот вопрос пока нет ответов.