3 3 3 3 3=198 поставте знаки

Попробуй так (33+33)х3=198