як ви розумієте словосполучення життєві цінності? Яким синонімом можна його замінити? допомож? ять

Ідеали, до яких прямуєш. Принципи, за якими будуєш своє життя.

Василий! Пора русский учить. . или английский