Які проблеми людства залежать від рівня біологічних знань? Помогите, сочинение задали написать.

Біологія – наука про живе у всіх його проявах ( стверджує підручник) фактично є наукою життя, бо саме вона покликана знайомити учнів з навколишніми живими об’єктами, їх зовнішньою, внутрішньою будовою та процесами життєдіяльності, пояснювати особливості будови і функцій власного організму, його хвороби та шляхи їх попередження, вчити розпізнавати і розрізняти різні живі організми та з’ясовувати їх значення для людини, навчати правилам поведінки в повсякденному житті та природі, розвивати і виховувати екологічну культуру. І це далеко не всі практичні функції і завдання, які поставлені перед шкільним курсом „Біологія” та новим курсом „Природознавство”.

Такі біологічні науки, як ботаніка, зоологія, анатомія і фізіологія, генетика, вірусологія, мікробіологія, екологія і т. д. , мають і теоретичну, і практичну складову, причому практична спрямованість біологічної освіти супроводжує людину все її свідоме життя. Наприклад, знання про склад ґрунту, кореневе живлення, проростання насіння, особливості зростання світлолюбних і тіневитривалих рослин згодяться на городі , на дачі і в квітнику ; розпізнавання отруйних рослин, тварин і грибів допоможе вберегтися від отруєння і навіть смерті ; вміння вимірювати пульс чи тиск, зупиняти кровотечу чи здійснювати прийоми штучного дихання обов’язкові для кожної людини. Знання гігієнічних норм і правил гігієни зберігає здоров’я, запобігає його порушенням, а розуміння психофізіологічних особливостей вищої нервової діяльності людини допомагає в спілкуванні з іншими людьми та допомагає адаптуватися людині як соціальній істоті в суспільстві. Прикладів значущості практичних вмінь біологічної освіти можна привести безліч, бо більшою чи меншою мірою знання з біології використовують усі люди, навіть не замислюючись коли вони їх набули. Те, що біологічні знання не лежать мертвим вантажем, а використовуються людством, яке при цьому розвивається і еволюціонує, робить нас, біологів, вагомими в суспільстві, а нашу роль у подальшому житті учнів неоціненною.
Вы можете просто поискать "Значення біології в суспільстві" и там спокойно подобрать материал для вашего сочинения.
Удачи Вам!