Про литий! заряд ядра - ____ ( имеет знак __ и равен числу ________________)

Загляни в таблицу Менделеева