Турция, Египет или Испания?

08.05.2012 7 1

Конечно, Испания.

03.07.2012 0