Хто розуміється на українській мові?

Допоможіть зробити синтаксичний розбір таких речень.
Розпочату на батьківщині наукову роботу з проблем мовознавства Іван Огієнко продовжив в еміграції.
Протягом пятиліття, вчений працював над нарисами з історії української мови.
Це були найперші дослудження, в яких вся система українського правлпису набула українського пояснення.
Праці Огієнка забезпечили досягненням єдності у правописних правилах та наукового іх пояснення.
Буду очень благордарен..

Морква на городi, / У саду бджола. / Жаба на болотi / Крила розвела. / Хоче полетiти, / Тихо каже "Ква! " / Але в небо взмити / Hе дає Москва. Знають, знають хитрi / Клятi москалi / Те, що у повiтрi / Жаби - королi./ Що розкинув крила, / Мов зелений птах / Цiлий день парила б / Жаба в небесах. / Що могла б дiстати / Hавiть до зiрок, / Що створив лiтати / Жаб зелених бог. / Але щось тримае, / Тягне до трави. / Жаба точно знае - / То рука Москви. / В ней залiзнi пальцi, / Як кiльцем взяли. / I трима за яйця / Жабу москалi.../ Кажуть, що не треба. / Кажуть: "Ти лайно". / Але глядить в небо / Жаба все одно. / I хоча минають / Цi тяжки часи, / Досi заважають / Жабi руськi пси. / Годi, кляте стерво, / Золота Москва / Жаба ще не вмерла, / Жаба ще жива. / Жаба ще порине / В синю далечiнь, / Бо немає нинi / Краще жаб створiнь.