што мы можам зрабіць для развіцця нацыянальнай культуры

На працягу стагодзяу культура нашай краiны складвалась без усялякай сiстэмы. I дагэтуль мы ня можам уявiць сябе нашу культурную спадчыню без прымерау цеснага далучэння культурных традiцый братэрскiх народау!

Набор слоу!)))