Перебудуйте подані речення.

Перебудуйте подані речення так, щоб вийшли речення з відокремленими членами.

1. За я кусь хвилину всі розійшлися і лише сповнені радості очі прикипіли до вікна.
2. Нежарке весняне сонце пийшло з-за обрію.
3. Я виїхав на дорогу і побачив старі-престарі дуби.

Пожалуйста помогите, так вышло что совсем забыла материал прошлого класса, по этому не могу разобраться с заданием. Буду очень признательна за помощь!

Відокремлення — це виділення одного із членів речення у вимові за допомогою інтонації, а на письмі з обох боків за допомогою ком (найчастіше), рідше — тире. Відокремлються тільки другорядні члени речення.

Відокремлені члени речення відповідають на питання: а який саме? а як саме? де саме? а коли саме? а що саме? Вони уточнюють, конкретизують попередні члени речення або виділяються для посилення їхнього змісту і значення. Відокремленими бувають другорядні члени, яким властивий відтінок додаткового повідомлення, що доповнює основний зміст речення, виражений головними членами: Відвага наша — меч, политий кров’ю. Нікого тут нема, крім мене й господині.