кто знает транскипцию песни Wanted Dead or Alive пожалуйста

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

| ɪts ɔ:l ðə ˈseɪm | ˈoʊnli ðə ˈneɪmz wl̩ ˈtʃeɪndʒ |
ˈevrɪdeɪ | ˈɪt ˈsiːmz wɪr əˈweɪ |
əˈnʌðr̩ ˈpleɪs ˈwer ðə ˈfeɪsəz ər ˈsoʊ koʊld |
ˈaɪ ˈdraɪv ˈɒl ˈnaɪt dʒəst tə ˈɡet ˈbæk hoʊm |
ˈaɪm ə ˈkaʊbɔɪ | ɑːn ə ˈstiːl ˈhɔːrs ˈaɪ ˈraɪd |
ˈaɪm ˈwɒntəd ˈded ɔːr əˈlaɪv |
ˈwɒntəd ˈded ɔːr əˈlaɪv |