Що таке моральне табу

Мораль має свій розвиток в історії.
На кожному історичному «шаблі» виробляються певні сталі системи принципів, поведінки та системи норм співжиття, котрі вважаються для даної доби обов’язковими або допустимими.
Великий російський філософ ХІХ ст. Володимир Соловйов вважав, що моральні відносини та стосунки між людьми починаються зі статевих заборон, з обмеження шлюбних стосунків серед членів одного роду.

Перші моральні норми виникли у вигляді моральних забобон (табу) , що обмежували інстинктивні потяги людей.

Поступово на їх основі вироблялися традиції, що з дитинства сприймалися новими поколіннями і свято зберігалися як певні елементарні норми та правила людського співжиття. В історичні часи обмежувальна функція моралі усвідомлювалась у понятті міри. «Знай міру» - було написано на фронтоні знаменитого храму Аполлона в Дельфах – святилищі всіх еллінів. Моральні традиції та норми визначали культурні особливості людських спільностей, закріплювались у міфах, казках, легендах і висловах мудреців давнини. Одночасно складалося розуміння людських доброчинностей, що закріплювалися в образах героїв як зразки для наслідування.

Таким чином з’являлися розуміння гідності та негідної поведінки в суспільстві, належні взірці ставлення до різних людей: дітей, жінок, слабких і вбогих. Формувалися також норми і звичаї гостинності, поваги до старших, а рівночасно – кровної помсти, людських жертвоприношень та інших.