які є види фольклору? які є види фольклору?

Фольклор- це устна народна творчість.
1.Народний епос (байки, притчі,казки, легенди, загадки)
2.Народна лірика (календарно-обрядові пісні,родинно побутові,соціально-побутові)
3.Народна драма — фольклорні твори, в основі яких лежить конфлікт
4.Народний ліро-епос (Балади, думи)
🙂