Турция, Египет или Испания?

08.05.2012 7 1 ответ

Конечно, Испания.